ЮРИДИЧНИЙ ПОРТАЛ > Угода користувача

Угода користувача

Угода користувача (далі – Угода), адресована невизначеному колу осіб, відвідувачам інтернет-порталу https://www.borisfen.net (далі – «Сайт»), зокрема авторизованим користувачам, яких забезпечено Аккаунтом для авторизації.

Ця Угода є публічною офертою згідно з чинним законодавством України і регулює використання Сайту, який є власністю ПАНП «Борисфен».

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Угода – дійсна Угода користувача з урахуванням всіх змін та доповнень.

1.2. Користувач – фізична особа, яка приєдналась до цієї Угоди в особистому інтересі, зокрема, яку забезпечено Аккаунтом для авторизації.

1.3. Сайт – офіційний інтернет-портал ПАНП «Борисфен», який розміщений за адресою https://www.borisfen.net та містить бази даних нормативно-правової, судової, довідкової та іншої інформації, яка сприймається як єдине ціле, та підтримується комплексом системних програмних засобів.

1.4. Сервіс – комплекс послуг, що надаються Користувачеві з використанням Сайту.

1.5. Аккаунт – обліковий запис Користувача – учасника ПАНП «Борисфен», який розширює Сервіси сайту для корпоративного користування.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Користувач зобов’язаний ознайомитися з вимогами даної Угоди та прийняти умови Політики конфіденційності та Редакційної політики.

2.2. Угода обов’язкова для дотримання і виконання всіх користувачам Сайту (авторизованим та не авторизованим).

2.3. Користувач не має права користуватися Сайтом, якщо не прийняв умови даної Угоди з причин недосягнення встановленого законодавством України віку, коли він має право укласти таку угоду.

У випадку заборони користуватися даним Сайтом законодавством іноземної держави, де проживає або перебуває Користувач з будь-яких причин, Користувач повинен дотримуватися таких вимог, а якщо порушує такі вимоги, несе особисту відповідальність.

2.4. Дана Угода підлягає зміні або доповненню Адміністрацією Сайту без додаткового повідомлення. Дана Угода є публічною і опублікованою.

 1. УМОВИ АВТОРИЗОВАНОГО КОРИСТУВАННЯ

3.1. Авторизовані Користувачі використовують Сервіси Офіційного інтернет-порталу ПАНП «Борисфен» і мають можливість публікації правових статей.

3.2. Реєстрація Аккаунту для доступу на Сайт здійснюється власником, адміністрацією Сайту щодо учасників ПАНП «Борисфен».

3.3. Користування Сервісами Сайту здійснюється після авторизації, за  встановленою Адміністрацією процедури.

3.4. Логін і пароль для авторизації персоніфіковані та забезпечуються Адміністрацією Сайту.

3.5. У випадку зміни паролю для авторизації Сайту, Користувач несе особисту відповідальність за правильність та коректність доступу до Сервісів ПАНП «Борисфен».

3.6. Користувачу забороняється надання доступу до Аккаунту третім особам.

 1. ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ САЙТУ

4.1. Графічні, текстуальні та інші матеріали Офіційного інтернет-порталу ПАНП «Борисфен», як і весь сайт в цілому, захищений та охороняється  українським законодавством про авторське право та суміжні права.

4.2. Пріоритет в захисті прав на опубліковані матеріали надаються Власникам, Адміністрації Сайту, авторам а вже потім третім особам, відповідно до обґрунтованості претензій останніх.

4.4. Користувач Сайту завантажує матеріали Сайту та користується його Сервісами для особистого використання.

4.5. Забороняється в комерційних цілях відтворювати, поширювати, передавати третім особам, опублікувати або іншим чином використовувати матеріали, завантажені з Сайту, без згоди Власника, Адміністрації Сайту.

4.6. У разі копіювання, розповсюдження, опублікування або іншого використання матеріалів Сайту, що охороняються авторським правом, такі дії, без наявності відповідного гіперпосилання на першоджерело, забороняються і переслідуються за законом.

 1. ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ МАТЕРІАЛІВ НА САЙТІ

5.1. Авторизовані користувачі мають змогу особисто розміщувати матеріали на Сайті та надають свою згоду Власнику, Адміністрації Сайту на розповсюдження зазначеного контенту.

5.2. Сторінки з матеріалами Авторів можуть містити рекламну інформацію на комерційній основі.

5.3. Розміщенні матеріали із порушенням законодавства про авторське право і відсутності згоди законного правовласника, будуть вилучені з вільного доступу за письмовою вимогою законного правовласника.

5.4. Опублікований контент на Сайті не повинен містити:

 • матеріалів, що ображають честь, гідність і ділову репутацію;
 • обмеження прав меншин;
 • матеріалів, які містять інформацію з обмеженим доступом або іншим чином пов’язують;
 • матеріалів, що порушують права на комерційну таємницю, копірайт та/або авторські й суміжні права третьої сторони;
 • нав'язливої реклами товару або послуг;

5.5. При наявності письмових претензій від третіх осіб, пов'язаних із розміщеним Користувачем контентом, Користувач особисто і за власний кошт врегульовує пред’явлені претензії.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

6.1. Адміністрація Сайту приймає всіх заходів для роботи ресурсу належної якості, проте відповідальність за втрату матеріалів, що опубліковують Користувачі не несе.

6.2. Користувач має право розміщати за допомогою Сайту об'єкти інтелектуальної власності, право на використання яких належать йому на законних підставах.

6.3. Адміністрація Сайту залишає за собою право відмовити Авторизованому Користувачу в публікації контенту, а також вилучити матеріали за власним розсудом, якщо їхній зміст суперечить вимогам цієї Угоди.

6.4. Автор статей (авторизований користувач) відповідає за контент, що публікується останнім на www.borisfen.net. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за зміст контенту та його відповідність вимогам діючого законодавства, зокрема порушення авторського права і суміжного права, а також порушення прав третіх осіб. Претензій третіх осіб, що стосуються опублікованого контенту, Автор статей (авторизований користувач) самостійно і за свій рахунок врегульовує в досудовому та судовому порядку.

6.5. Користувач зобов’язується не здійснювати продаж чи перепродаж, а також не використовує в інших, в тому числі комерційних цілях об'єкти інтелектуальної власності www.borisfen.net.

6.6. Сервіси www.borisfen.net можуть не відповідати всім вимогам і потребам  Користувача, однак Адміністрація Сайту постійно намагається їх поліпшувати та модернізовувати.

6.7. Адміністрація Сайту  повідомляє Автора статей про наявні претензії третіх осіб щодо опублікованого ним контенту.

 1. 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Відповідальність сторін наступає з моменту порушення або моменту, коли сторона дізналася чи могла дізнатися про порушення.

7.2. Вид відповідальності встановлюється виходячи із положень діючого законодавства України, з урахуванням умислу та характеру дій, розміру заподіяної шкоди та інше.

7.3. Відповідальність Адміністрації сайту:

7.3.1. Адміністрація сайту не здійснює відшкодування шкоди, прямої чи опосередкованої, яка спричинена Користувачу або третім особам у наслідок використання або невикористання, у тому числі неможливості використання Сайту.

7.2.2. Адміністрація сайту не відповідає за гіперпосилання на інші веб-ресурси (сайти), і не надає гарантій їх доступності, коректності відображення та відповідності.

7.4. Усі можливі суперечки, що виникають у зв’язку та з приводу виконання цієї Угоди, вирішуються згідно з нормами чинного законодавства України.

 1. ОБМЕЖЕННЯ ДОСТУПУ ДО САЙТУ

8.1. У випадку виявлених фактів порушення даної Угоди та інших внутрішніх документів, що опубліковані на сайті, Адміністрація сайту залишає за собою право на обмеження доступу таких Користувачів.

 1. ІНШІ УМОВИ

9.1. Всі питання, що не врегульовані даною Угодою та іншими внутрішніми документами, що опубліковані на сайті, зокрема Політика конфіденційності та Редакційна політика, вирішуються відповідно до законодавства України.

9.2. Користувач погоджується невідкладно повідомляти про будь-які порушення авторських прав, які мають місце на www.borisfen.net шляхом направлення листа електронною поштою main@borisfen.net.