ЮРИДИЧНИЙ ПОРТАЛ > Редакційна політика

Редакційна політика

Вступ

Офіційний інтернет-портал «Правовий Альянс Науковців-Практиків «Борисфен» (https://www.borisfen.net/) (далі – Сайт) – спеціальний ресурс в форматі правового інформаційно-аналітичного інтернет-видання, що забезпечує інформування в галузі права України та за кордоном.
Редакційна політика формує принципи процесу публікації матеріалів, а також основні вимоги до видання та публікацій статей.
Дана редакційна політика обов’язкова до виконання всіма сторонами публікаційного процесу.
При виникненні питань, пропозицій чи скарг можна звертатися до Адміністрації Сайту за електронною адресою: main@borisfen.net.

Взаємодія з авторами
При взаємодії з авторами Адміністрація Сайту керується наступним:

 • надає допомогу у формуванні матеріалів, що підлягають опублікуванню;
 • інформує автора статті про опублікування або відхилення статті;
 • надає доступ Авторам до прямої публікації на Сайті.

Критерії відбору статей
Адміністрація Сайту приймає статті, які раніше не були опубліковані і представлені до публікації в інші видання. Публікації повинні висвітлювати актуальні результати досліджень з правових питань. Адміністрація Сайту приймає матеріали, написані українською або іншими іноземними мовами.

Основні вимоги до статті:

 • наявність назви та дати статті у вигляді заголовку;
 • наявність картинки (фотоілюстрація);
 • шрифт тексту статті Times New Roman, розмір шрифту 12;
 • формат документу Microsoft Word 97-2003;
 • структурованість викладеного матеріалу (підзаголовки, абзаци, інше);
 • використання ключових слів (семантичного ядра) та інших рекомендацій SEO-спеціалістів;
 • дотримання мети та задач публікованої статті;
 • дотримання унікальності в рекомендованому обсязі не менше 80%.

Ставлення до принципів етики
Адміністрація Сайту не приймає до опублікування інформацію, яка містить образи, прояви агресії чи дискримінації, порушує міжнародне законодавство та законодавство України.
Адміністрація Сайту не несе відповідальність за думки, судження, результати і висновки авторів статей, які не обов’язково збігаються з точкою зору Адміністрацією Сайту. Автори статей несуть відповідальність за достовірність та точність наданих матеріалів у статтях. Автори статей несуть відповідальність за дотримання ЗУ «Про захист персональних даних».
Адміністрація Сайту може здійснювати моніторинг етики викладених у статтях положень.

Авторська доброчесність
Дотримання авторської доброчесності включає:

 • посилання на джерела наданих матеріалів у разі їх використання;
 • дотримання діючого законодавства України про авторське право та суміжні права;
 • надання достовірних даних;
 • контроль за відповідністю авторської доброчесності;
 • самостійне написання статей.

Порушення авторської доброчесності включає:

 • плагіат;
 • фальсифікація наданої інформації та матеріалів;
 • обман – надання завідомо неправдивої інформації;
 • списування – використання джерел без дозволу.

Адміністрація Сайту розгляне будь-яке повідомлення, зауваження чи пропозицію стосовно боротьби з шахрайством та плагіатом. Автори статей несуть особисту відповідальність щодо наданих матеріалів у випадку виявлення плагіату.

Розміщення реклами
Адміністрація Сайту розміщує рекламні інформацію та матеріали на комерційній основі.
Адміністрація Сайту не несе відповідальності за зміст розміщеної рекламної інформації. Адміністрація Сайту поважає авторське право і суміжні права третіх осіб і вважає потрібним дотримання таких прав від своїх користувачів.

Політична нейтральність
Інтернет-портал є аполітичним, і публікації Авторів не повинні мати політичного забарвлення. Дане положення може обмежувати права на політичне волевиявлення.
Оцінка подій здійснюється Авторами суб’єктивно та неупереджено.

Вимоги до коментарів:

 • Адміністрація не обмежує коментарі користувачів;
 • заборона гіперпосилань;
 • Адміністрація залишає за собою право на виключення коментарів;
 • реклама та агітація заборонені.

Зміни та доповнення редакційної політики
Адміністрація Сайту може змінювати та доповнювати Редакційну політику для удосконалення та покращення процесу публікації матеріалів.
Адміністрація Сайту залишає за собою право вносити зміни до даного документу.
З моменту публікації зміни набирають чинності.