Президія

Членами Президії Організації є голова та заступник голови ПАНП «Борисфен», які колегіально здійснюють керівництво його поточною діяльністю.